Vítej!
Ať jsi jsi kdo jsi, pokud zanecháš komentář, okamžitě se staneš mým nejoblíbenějším návštěvníkem. :D

2. Antické řecké umění

22. února 2018 v 14:01 | Möhre |  Maturitní otázky
ANTICKÉ ŘECKÉ UMĚNÍ

- evropská kultura je založena na tom, co bylo vytvořeno v antickém Řecku a Římě
- Řekové tvořili tzv. estetickou normu
- vytvořili pravidla pro posuzování umění, Řescké umění se stalo estetickou normou pro další umění

Periodizace řeckého umění:
a) archaické období: 8. - 6. stol. př.n.l.
- Řekové své dějiny počítali od 1. olympiády v roce 776 př.n.l.)
b) klasické období: 5. - 4. stol. př.n.l.
- 5. stol. Přísný sloh, 4, stol. Jemný sloh
c) helénistické období: 3. - 1. stol. př.n.l.

Hlavní rysy:
- humanismus: myšlenkový směr, který klade do středu zájmu člověka namísto bohů
- demokratismus: svobodný občan (muž) - právo být volen do vlády
- antropomorfismus: polidšťování - bohové jednají a vypadají jako lidé, jsou však nesmrtelní
- klasičnost: norma krásy, klasická pro Řecko a celé následující dějiny umění, založena na jednotě obsahu a formy, sensualsismu, racionalismu - vyváženost

Typické pro antické umění:
- harmonie - vyváženost
- symetrie
- míra (proporce), výpočet vztahů jednotlivých celků mezi sebou a také jedné částečky k celku
- první ideál lidské krásy
- eurytmie - snaha aby autorita působyla vyváženě

ARCHITEKTURA

A) archaické období:

- Chrám: nový typ stavby, který se vyvinul z megaronu mykénské doby.
- chrámy byly stavěny z dřevěných trámů a pálených cihel (pomíjivý materiál)
- první chrámy byly uvnitř i zvenčí polychromovány
- od 6. století př.n.l. se chrámy stavěly z kamene (mramor) a omítaly se tenkou vrstvou omítky z vápna a mramorové drti
- chrámy byly orientovány a to tak, že hlavní průčelí vždy směřovalo na východ
- Kariatidy: sloupy v podobě ženských těl
- Kladí: na deskách, složený z vlysu, římsky a architrávu
- Trojúhelníkový štít - tympanon:
- dórský má v tympanonu reliéfy, sochy
- iónský je bez výzdoby

-Stavební řády:
- Dórský: talířová hlavice, nemá patku, kamelury (žlábky), entázy (ve 2/3 vydutí aby se zmenšily perspektivní deformace)
- Iónský: voluntová hlavice, patka, kanelury, entázy, uzší a tenčí
- Korinský: hlavice s akantovými listy, patka, kanelury

B) klasické období:

- architektura navazovala na starší stavby, důležité byly posvátné okrsky v Delfách, Olympii a Athénách
- Delfy:
- vznik řady svatyní, chrámů (Apollonův) i zábavních zařízeních
- nový typ stavby divadlo (půlkruhový půdorys), za divadlem stál stadion pro atlety a také hipodrom pro závody koňských spřežení
- Olympie: stál zde velký Diův chrám z mramoru
- Athénská Akropolis: tato akropole byla zničena Peršany a snouvou výstavbou začal Perikles, vedoucím projektu byl všestranný Feidias

-Světské stavby:

- Řecká divadla:
- při stavbě se využívalo terénních vlastností - na svazích jsou stavěna kuželovitá hlediště pro co nejlepší akustiku
- Proskénion: zde se pohybovali heci
- Skéné: technické zařízení divadla
- Epidauros, divadlo v Athénách na Akropoli

-Mauzolea:
- Mauzeloum v Helikarnasu - 350 př.n.l., iónské sloupy
- Hrobka krále Mauzóla: po něm obecný název pro hrobku, vysoký 40 m, střecha má tvar pyramidy, na vrcholu quadria (čtyřpřeží) ve které je král a královna, autoje je Skopás

C) helénistické období:

- bylo zakládáno mnoho nových měst s pravidly urbanistiky, vznikaly například knihovny, gymnásia, divadla, monumentální náhrobky
- Suprapozice - přízemí - dórské sloupy, 1. patro - iónské sloupy, 2. patro - korinské sloupy
- na helénistickou architekturu navazuje architektura římská


ANTICKÉ ŘÍMSKÉ UMĚNÍ

- římské kultuře předcházela kultura Etrusků
- podle mýtů byl Řím založen Romulem a Rémem v roce 753 př.n.l.

Základí etapy historického vývoje:
1. Období Království
2. Období Republiky
3. Období Císařství

ARCHITEKTURA

- díky římské architektuře evropané zjistili, jak vypadalo antické stavitelství
- římské stacitelství ovlivňovalo a stále ovlivňuje stavitelstí současné
- vlivy oůsobící na římskou architekturu - Řecko, Etruskové, Egypt, Helénismus
- teprve až v období císařství se objevil samostatný architektonický stavební projev bez cizích vlivů

Charakteristiky pro římskou architekturu:
- dekorativnost, větší měřítko, vytvoření vnitřního prostoru (v řeské nebyl), reprezentativnost, touha po pohodlí

Rozdíly mezi řesckým a římským stavitelstvím:

- Řecká:
- článkovitá - jednotlivé části naskládané na sobě
- exteriérová - otevírá se ven
- archirtrávová
- především sloupová
- kámen

- Římská:
- bloková
- interiérová - vnitřek se uzavírá zdí
- architrávový systém (oblouk, klenba) - novinka od Etrusků
- polosloupy, pilastr, pilíř
- cihla, dřevo, kámen, beton (novinka)

- římská architektura se od řeské lišila novými druhy a typy staveb, materiálem, technikou, principy
- Materiál: zpočátku dřevo, cihla + keramické obložení, později různé druhy kamene (mramor, traventin), pálené cihly a beton, obkládané kamennými deskami
- postupně se prosadil nový typicky římský stavební systém archivoltový (vyskytoval se v soustavě zeď, oblouk, klenba, pilíř)
- zachovala se spíše architektura užitková (inženýrská) např. zbytky městských hradeb nebo velký kanalizační systém v Římě (cloaka maxima)
- byl vybudován velký akvadukt appiův a také velká dlážděná silnice via appiův
- po Punské válce vznikly veřejné budovy, chrámy, baziliky, nové silnice, vodovody, mosty i soukromé domy
- od Řeků převzali Římané stavební řády, od Etrusků kromě toskánského sloupu také podezdívku chrámů a rozdělení chrámů na 3 celly
- vznikl kompozitní řád - spojení iónský s korinským
- už v období republiky bylo řezní různých architektonických řádů na sebe. Dórský iónský korinský
- Římané nově využívali kupole a klenby jako konstruktivního i výtvarného prvku

Typy architektury:

- Bazilika: profánní stavba, sloužila k účelům soudním a tržním
- Konstantinova bazilika, Bazilika porcia, Bazilika Armili (jedny z prvních)

- Chrám:
- ovlivněn Etrusky
- čtvercový nebo obdlélníkový půdorys, vysoká podezdívka, volné sloupy pouze v průčelí, po strachách zdi - uplatňují se na nich pilastry nebo polostoupy
- centrální typy chrámů
- Pantheon: vystavěn na kruhovém půdorysu, zaklenutý mohutnou kupolí, z vnitřní strany zdobená kazetami, dnes křesťanský chrám všech svatých

- Radnice (curia): scházel se zde senát nebo rada starších, obvykle to byla budova s velkou síní nebo centrálním dvorem
- curia Hootilia

- Cirkus (stavba odvozená z řeckého stádia):
- měly obdélníkový půdorys
- sloužil nejen k jízdním a koňským závodům (jako v Řecku), ale konaly se zde i gladiátorské zápasy, slavnosti a lidová shromáždění

- Thermy (lázně): obrovské veřejné budovy (pozn. soukromé koupelny i s vanou byly v římských domácnotech běžné, dokládají to nálezy v Pompejích)

- Amfiteár: mohutné stavby určené ke gladiátorským hrám, artistickým produkcím, štvanicím zvířat apod. (nejznámější Koloseum)

- Vítězné triumfální oblouky:
- na oslavu Římských vítězných legií
- brána, která jeden nebo tři průchody
- byl vyzdoben - nejčastější reliéfy - atika - komu a proč byla brána postavena
- využívají se dodnes, nemají účel
- Titův vítězný oblouk: 80. n.l., jeden průchod, bohatě zdoben reliéfem
- Konstatntinův oblouk: 312 n.l., tři průchody a více zdoben

- Triumfální sloupy:
-Traianův sloup: konec 1. stol. n.l., 38 m vysoký, spirálovitý, připomíná Traiánovo vítězství nad Dáky, nahoře Traiánova socha, komora kde je jeho zlatá urna
- Sloup Marka Aurelia: 180 n.l. 30 m, nahoře původně bronzová socha Marka Aurelia s manželkou - do 16. stol., potom nahrazena sochou sv. Pavla


TYPICKÁ ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA VNIKLA AŽ V DOBĚ CÍSAŘSKÉ!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama