Vítej!
Ať jsi jsi kdo jsi, pokud zanecháš komentář, okamžitě se staneš mým nejoblíbenějším návštěvníkem. :D

Únor 2018

2. Antické řecké umění

22. února 2018 v 14:01 | Möhre |  Maturitní otázky
ANTICKÉ ŘECKÉ UMĚNÍ

- evropská kultura je založena na tom, co bylo vytvořeno v antickém Řecku a Římě
- Řekové tvořili tzv. estetickou normu
- vytvořili pravidla pro posuzování umění, Řescké umění se stalo estetickou normou pro další umění

Periodizace řeckého umění:
a) archaické období: 8. - 6. stol. př.n.l.
- Řekové své dějiny počítali od 1. olympiády v roce 776 př.n.l.)
b) klasické období: 5. - 4. stol. př.n.l.
- 5. stol. Přísný sloh, 4, stol. Jemný sloh
c) helénistické období: 3. - 1. stol. př.n.l.

Hlavní rysy:
- humanismus: myšlenkový směr, který klade do středu zájmu člověka namísto bohů
- demokratismus: svobodný občan (muž) - právo být volen do vlády
- antropomorfismus: polidšťování - bohové jednají a vypadají jako lidé, jsou však nesmrtelní
- klasičnost: norma krásy, klasická pro Řecko a celé následující dějiny umění, založena na jednotě obsahu a formy, sensualsismu, racionalismu - vyváženost

Typické pro antické umění:
- harmonie - vyváženost
- symetrie
- míra (proporce), výpočet vztahů jednotlivých celků mezi sebou a také jedné částečky k celku
- první ideál lidské krásy
- eurytmie - snaha aby autorita působyla vyváženě

ARCHITEKTURA

A) archaické období:

- Chrám: nový typ stavby, který se vyvinul z megaronu mykénské doby.
- chrámy byly stavěny z dřevěných trámů a pálených cihel (pomíjivý materiál)
- první chrámy byly uvnitř i zvenčí polychromovány
- od 6. století př.n.l. se chrámy stavěly z kamene (mramor) a omítaly se tenkou vrstvou omítky z vápna a mramorové drti
- chrámy byly orientovány a to tak, že hlavní průčelí vždy směřovalo na východ
- Kariatidy: sloupy v podobě ženských těl
- Kladí: na deskách, složený z vlysu, římsky a architrávu
- Trojúhelníkový štít - tympanon:
- dórský má v tympanonu reliéfy, sochy
- iónský je bez výzdoby

-Stavební řády:
- Dórský: talířová hlavice, nemá patku, kamelury (žlábky), entázy (ve 2/3 vydutí aby se zmenšily perspektivní deformace)
- Iónský: voluntová hlavice, patka, kanelury, entázy, uzší a tenčí
- Korinský: hlavice s akantovými listy, patka, kanelury

B) klasické období:

- architektura navazovala na starší stavby, důležité byly posvátné okrsky v Delfách, Olympii a Athénách
- Delfy:
- vznik řady svatyní, chrámů (Apollonův) i zábavních zařízeních
- nový typ stavby divadlo (půlkruhový půdorys), za divadlem stál stadion pro atlety a také hipodrom pro závody koňských spřežení
- Olympie: stál zde velký Diův chrám z mramoru
- Athénská Akropolis: tato akropole byla zničena Peršany a snouvou výstavbou začal Perikles, vedoucím projektu byl všestranný Feidias

-Světské stavby:

- Řecká divadla:
- při stavbě se využívalo terénních vlastností - na svazích jsou stavěna kuželovitá hlediště pro co nejlepší akustiku
- Proskénion: zde se pohybovali heci
- Skéné: technické zařízení divadla
- Epidauros, divadlo v Athénách na Akropoli

-Mauzolea:
- Mauzeloum v Helikarnasu - 350 př.n.l., iónské sloupy
- Hrobka krále Mauzóla: po něm obecný název pro hrobku, vysoký 40 m, střecha má tvar pyramidy, na vrcholu quadria (čtyřpřeží) ve které je král a královna, autoje je Skopás

C) helénistické období:

- bylo zakládáno mnoho nových měst s pravidly urbanistiky, vznikaly například knihovny, gymnásia, divadla, monumentální náhrobky
- Suprapozice - přízemí - dórské sloupy, 1. patro - iónské sloupy, 2. patro - korinské sloupy
- na helénistickou architekturu navazuje architektura římská


ANTICKÉ ŘÍMSKÉ UMĚNÍ

- římské kultuře předcházela kultura Etrusků
- podle mýtů byl Řím založen Romulem a Rémem v roce 753 př.n.l.

Základí etapy historického vývoje:
1. Období Království
2. Období Republiky
3. Období Císařství

ARCHITEKTURA

- díky římské architektuře evropané zjistili, jak vypadalo antické stavitelství
- římské stacitelství ovlivňovalo a stále ovlivňuje stavitelstí současné
- vlivy oůsobící na římskou architekturu - Řecko, Etruskové, Egypt, Helénismus
- teprve až v období císařství se objevil samostatný architektonický stavební projev bez cizích vlivů

Charakteristiky pro římskou architekturu:
- dekorativnost, větší měřítko, vytvoření vnitřního prostoru (v řeské nebyl), reprezentativnost, touha po pohodlí

Rozdíly mezi řesckým a římským stavitelstvím:

- Řecká:
- článkovitá - jednotlivé části naskládané na sobě
- exteriérová - otevírá se ven
- archirtrávová
- především sloupová
- kámen

- Římská:
- bloková
- interiérová - vnitřek se uzavírá zdí
- architrávový systém (oblouk, klenba) - novinka od Etrusků
- polosloupy, pilastr, pilíř
- cihla, dřevo, kámen, beton (novinka)

- římská architektura se od řeské lišila novými druhy a typy staveb, materiálem, technikou, principy
- Materiál: zpočátku dřevo, cihla + keramické obložení, později různé druhy kamene (mramor, traventin), pálené cihly a beton, obkládané kamennými deskami
- postupně se prosadil nový typicky římský stavební systém archivoltový (vyskytoval se v soustavě zeď, oblouk, klenba, pilíř)
- zachovala se spíše architektura užitková (inženýrská) např. zbytky městských hradeb nebo velký kanalizační systém v Římě (cloaka maxima)
- byl vybudován velký akvadukt appiův a také velká dlážděná silnice via appiův
- po Punské válce vznikly veřejné budovy, chrámy, baziliky, nové silnice, vodovody, mosty i soukromé domy
- od Řeků převzali Římané stavební řády, od Etrusků kromě toskánského sloupu také podezdívku chrámů a rozdělení chrámů na 3 celly
- vznikl kompozitní řád - spojení iónský s korinským
- už v období republiky bylo řezní různých architektonických řádů na sebe. Dórský iónský korinský
- Římané nově využívali kupole a klenby jako konstruktivního i výtvarného prvku

Typy architektury:

- Bazilika: profánní stavba, sloužila k účelům soudním a tržním
- Konstantinova bazilika, Bazilika porcia, Bazilika Armili (jedny z prvních)

- Chrám:
- ovlivněn Etrusky
- čtvercový nebo obdlélníkový půdorys, vysoká podezdívka, volné sloupy pouze v průčelí, po strachách zdi - uplatňují se na nich pilastry nebo polostoupy
- centrální typy chrámů
- Pantheon: vystavěn na kruhovém půdorysu, zaklenutý mohutnou kupolí, z vnitřní strany zdobená kazetami, dnes křesťanský chrám všech svatých

- Radnice (curia): scházel se zde senát nebo rada starších, obvykle to byla budova s velkou síní nebo centrálním dvorem
- curia Hootilia

- Cirkus (stavba odvozená z řeckého stádia):
- měly obdélníkový půdorys
- sloužil nejen k jízdním a koňským závodům (jako v Řecku), ale konaly se zde i gladiátorské zápasy, slavnosti a lidová shromáždění

- Thermy (lázně): obrovské veřejné budovy (pozn. soukromé koupelny i s vanou byly v římských domácnotech běžné, dokládají to nálezy v Pompejích)

- Amfiteár: mohutné stavby určené ke gladiátorským hrám, artistickým produkcím, štvanicím zvířat apod. (nejznámější Koloseum)

- Vítězné triumfální oblouky:
- na oslavu Římských vítězných legií
- brána, která jeden nebo tři průchody
- byl vyzdoben - nejčastější reliéfy - atika - komu a proč byla brána postavena
- využívají se dodnes, nemají účel
- Titův vítězný oblouk: 80. n.l., jeden průchod, bohatě zdoben reliéfem
- Konstatntinův oblouk: 312 n.l., tři průchody a více zdoben

- Triumfální sloupy:
-Traianův sloup: konec 1. stol. n.l., 38 m vysoký, spirálovitý, připomíná Traiánovo vítězství nad Dáky, nahoře Traiánova socha, komora kde je jeho zlatá urna
- Sloup Marka Aurelia: 180 n.l. 30 m, nahoře původně bronzová socha Marka Aurelia s manželkou - do 16. stol., potom nahrazena sochou sv. Pavla


TYPICKÁ ŘÍMSKÁ ARCHITEKTURA VNIKLA AŽ V DOBĚ CÍSAŘSKÉ!

2. kapitola: Pohledové konverzace

20. února 2018 v 13:00 | Möhre |  Marionette
Ráno mě příjemně vzbudilo slunce. Mají tu proklatě pohodlné postele, dlouho jsem se tak dobře nevyspala. Vytáhla jsem si deku až po bradu a dál si užívala ten klid.
"Hele, ty vážně nevstáváš?" Prohodila Lucy, když podezřele rychle prošla kolem.
"Cože?" Ještě jsem napůl spala. Byla jsem ráda, že jsem si vzpomněla, že je to moje spolubydlící dřív, než jsem jí začala nadávat.

Malé/ velké změny v neznámu

19. února 2018 v 14:53 | Möhre
Zdravím!

Nejsem na tomto blogu příliš aktivní, já vám, já vím... na mou obhajobu: nikdo ho nečte :D takže tak. Nevím, jestli je to víc ulevující nebo znepokojující, že si tu takhle píšu sama se sebou, ale nevadí.

Tak jako tak, rozhodla jsem se s tím něco trochu dělat.

1. Udělat nový design.
Splněno a jsem spokojená. Ten minulý byl hrozný. Tenhle (až na ten smutný rožek přečuhující z menu do záhlaví) docela slušný... na to že jsem ho dělala já.

2. Přidat další kapitolu povídky, kterou nikdo nečte.
Ale dělám na tom, fakt.

3. Upravit předešlé díly povídky.
Nikdo to nečte, takže jsem si to mohla dovolit. Hlavní hrdince se trochu změnilo jméno a taky se změnil název... a taky jsem to trochu přepsala, ale jak říkám - nikdo to nečte, můžu si to dovolit.

4. Dopsat maturitní otázky.
Na tom ještě ani nedělám, ale mám to v plánu. Opravdu.

5. Podívat se na svůj starý blog, abych nabrala inspiraci.
Jediné co jsem z toho nabrala byl stud za to, jak trapná třináctka jsem byla. A kéžby jenom třináctka, táhlo se to déle.

6. Být aktivnější. ??
Počítá se tenhle článek?

Pokud jsi náhodou narazil/a na tenhle článek a dokonce ho i dočetl/a, gratuluji, právě jsi ztratil/a dvě minuty svého života úplnou hovadinou.
Měj krásný den! :)

Möhre